AVÍS LEGAL

 

Com a conseqüència de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, informem que la pàgina web a la que ha tingut accés és propietat de CLUB BÀSQUET MOLLET, amb domicili AVENIDA CALDES DE MONTBUI, 1 C.P.: 08100, MOLLET DEL VALLÈS (PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ) BARCELONA, amb CIF G08617839

Per qualsevol consulta o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a info@cbmollet.angelanton.es o al telèfon 93.570.30.13

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina web, és gratuït, i està condicionat a la lectura i acceptació de la totalitat dels preceptes que consten al present avís legal sense cap tipus de reserves. En el cas que no estiguin d’acord amb aquestes li demanem s’abstingui d’utilitzar aquest portal i fer-ne ús il·lícit del mateix.

Mitjançant la nostra web oferim informació dels nostres productes, instal•lacions, notícies relacionades amb nosaltres i altre informació que considerem pot ser del seu interès.

En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra web site i inclòs suprimir-la de la RED, així com els serveis i continguts que oferim, tot això de manera unilateral i sense pre-avís. CLUB BÀSQUET MOLLET es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina web es gratuït i no fa falta la subscripció prèvia o registre. Tot i així per la utilització de determinats apartats de la nostra web, es necessari la introducció de determinades dades, en aquests casos estarà perfectament indicat en cada moment els procediments a seguir per portar a terme el corresponent registre.

L’usuari que accedeix a la nostra web es compromet a respectar les lleis, les normes d’ordre públic i les condicions fixades en aquest avís. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es poguessin causar a tercers o a la nostra organització per la seva conducta indeguda o negligent.

L’usuari té prohibit de manera expressa la utilització i la obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta web, mitjançant procediments diferents als estipulats en aquest avís legal, i en el seu cas a les condicions particulars que existissin en determinats serveis.

Degut a la impossibilitat de control en relació a la informació, continguts i serveis que ofereixin altres webs a través d’enllaços, comuniquem que Grup Gepork, SA, queda eximida de qualsevol responsabilitat de danys i perjudicis de qualsevol mena que pugui derivar-se de l’ús per part de l’usuari de les pàgines web descrites alienes a la nostra organització.

L’existència d’enllaços en web sites aliens als nostres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de Grup Gepork, SA, dels seus continguts o serveis.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

El responsable de les dades és CLUB BÀSQUET MOLLET NIF: G08617839 Adreça postal: AVENIDA CALDES DE MONTBUI, 1 C.P.: 08100, MOLLET DEL VALLÈS (PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ) BARCELONA. Telèfon: 93.570.30.13 E-Mail: info@cbmollet.angelanton.es No es disposa de delegat.

FINALITATS

Les finalitats de les dades poden variar segons d’on la seva font d’origen.

Dades recollides a través del formulari de contacte:

Les dades enviades per aquest formulari tindran únicament i exclusiva la finalitat de gestionar la seva incidència o consulta comprometent-se a que les dades que consigni en el formulari siguin fidedignes, correctes i actuals. Pots modificar les dades enviant un correu electrònic a info@cbmollet.angelanton.es o enviant una carta per correu ordinari a CLUB BÀSQUET MOLLET : AVENIDA CALDES DE MONTBUI, 1 C.P.: 08100, MOLLET DEL VALLÈS (PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ) BARCELONA Dades recollides a través del formulari d’obertura de nous clients:

Les dades enviades per aquest formulari tindran finalitat comercial, gestió administrativa, comptable i fiscal. Pots modificar les dades enviant un correu electrònic a info@cbmollet.angelanton.es o enviant una carta per correu ordinari a CLUB BÀSQUET MOLLET : AVENIDA CALDES DE MONTBUI, 1 C.P.: 08100, MOLLET DEL VALLÈS (PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ) BARCELONA

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial entre ambdues parts i mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seràn conservades conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, agafant com a referència l’última comunicació.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

 1. Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 2. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 3. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 4. Dret a oposar-se al tractament.
 5. Dret a la portabilitat de les dades.
 6. Dret a retirar el consentiment prestat.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CLUB BÀSQUET MOLLET estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CLUB BÀSQUET MOLLET deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a info@cbmollet.angelanton.es o bé enviant una carta postal a CLUB BÀSQUET MOLLET : AVENIDA CALDES DE MONTBUI, 1 C.P.: 08100, MOLLET DEL VALLÈS (PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ) BARCELONA

 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les categories de dades que es tracten són:

 1. Dades d’identificació
 2. Codis o claus d’identificació
 3. Adreces postals o electròniques
 4. Informació comercial
 5. Dades econòmiques

No es tracten dades especialment protegides.