Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet

El pròxim divendres 21 de juny de 2019 a les 19:00 hores en convocatòria única al Centre Municipal el Lledoner, se celebrarà l’Assemblea general ordinària de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea de 2018.
2.- Aprovació, si s’escau comptes Temp. 2018/2019.
3.- Aprovació, si s’escau, pressupost Temp. 2019/2020.
4.- Valoració esportiva Temp. 2018/2019 i planificació Temp 2019/2020.
5.- Canvi membres de Junta.
6.- Torn obert de paraules.

Junta Directiva
Club Bàsquet Mollet