Assegurança Esportiva Obligatòria – Temporada 2018-2019

Segons acord de l’Assemblea General Ordinària del passat 16/06/2018 de la FCBQ, la companyia FIATC donarà, les properes 3 temporades, l’assistència a l’accident esportiu dels federats.

Col·lectius i preus

“A”(Jugadors/es Cadets, Infantils, Pre-infantils,Minis, Pre-Minis i Escoles de Bàsquet amb dret a competició oficial.)
Temp. 2018/2019 22,00 €
Temp. 2019/2020 23,00 €
Temp. 2020/2021 24,00 €

“B”(Entrenadors/es Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de Totes les Categories i Jugadors/es de les Categories Sènior, Sots-25, Sots-21, Juniors i Lleure de Clubs.)
Temp. 2018/2019 82,00 €
Temp. 2019/2020 83,00 €
Temp. 2020/2021 84,00 €

Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial

Temp. 2018/2019 6,00 €
Temp. 2019/2020 7,00 €
Temp. 2020/2021 8,00 €

La lesió per d’accident esportiu del federat tindrà cobertura, per part de la companyia, fins el període de validesa de la llicència establert en el Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ (des de la validació de la llicència finsel 30 de juny, data en la que finalitza la temporada)

A la pàgina web de l’FCBQ trobareu tota la informació referent a la nova assegurança, les Cobertures, el Protocol d’actuació en cas d’accident, el comunicat d’accident i el quadre Mèdic corresponent a tots el Col·lectius.