Assemblea general de socis del CB Mollet.

El pròxim 12 de juliol de 2018 a les 18:00 hores en 1a convocatòria i a les 18:30 hores en 2a convocatòria al Centre Municipal el Lledoner, se celebrarà l’Assemblea general de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea del 2017.
2. Aprovació, si s’escau dels comptes de la Temp. 2017/2018.
3. Aprovació, si s’escau del pressupost Temp. 2018/2019.
4. Valoració esportiva Temp. 2017/2018 i planificació Temp. 2018/2019.
5. Torn obert de paraula.

Junta Directiva
Club Bàsquet Mollet