La setmana vinent començarem a fer de nou les proves de talles de les equipacions de joc del C.B.Mollet. Recordeu que tots els jugadors/jugadores han d’anar acompanyats d’un adult.

Hauran de passar pel club, en el dia assignat a cada equip, tots els jugadors i jugadores. Decathlon ha canviat de proveïdor, per tota la problemàtica que vàrem patir la temporada passada, i això fa que les equipacions del nou proveïdor es vegin diferents de les actuals.

És per això que s’ha pactat amb els responsables de Decathlon fer de nou totes les equipacions. Els Jugadors/es que ja estiguessin al Club la temporada 2016-2017 serà 100% gratuit i no hauran d’abonar cap el cost de l’equipació.

Els jugadors/es de nova incorporació per la temporada 2017-2018, hauran d’abonar el 50% del cost de l’equipació en el moment de fer la prova, i el 50% restant a l’entrega de l’equipació (primera setmana de Setembre).

La solució als xandalls la tindrem el mes de setembre, quan tinguem les talles proporcionades per la nova empresa.

Els Jugadors/es que no puguin venir en les dates assignades, i hagin de deixar la prova pel mes de Setembre, no podrem garantir que tinguin la nova equipació per la primera setmana d’Octubre (que és quan comença la liga).

L’horari per fer les proves serà de 18:00 h. a 20:00 h. de la tarda a la Sala Polivalent del Pavelló Plana Lledó, exceptuant els Jugadors/es que participen en el TecniCampus que hauran de venir a les 17:30 h.

HORARIS A SEGUIR:

Dilluns 3 de Juliol: Premini B masculí, Premini A masculí i Mini D masculí.
Dimarts 4 de Juliol: Premini femení, Mini B femení i Mini A femení.
Dimecres 5 de Juliol: Mini C masculí, Mini B masculí i Mini A masculí.
Dijous 6 de Juliol: Preinfantil femení, Infantil femení i Cadet B femení.
Divendres 7 de Juliol: Preinfantil B masculí, Preinfantil A masculí i Infantil B.
Dilluns 10 de Juliol: Infantil A masculí, Cadet D masculí i Cadet C masculí.
Dimarts 11 de Juliol: Cadet A femení, Júnior femení, Sots 21 femení i Sènior femení.
Dimecres 12 de Juliol: Cadet B masculí, Cadet A masculí i Júnior A masculí.
Dijous 13 de Juliol: Júnior A masculí, Sots 21 masculí i Sènior A i B masculí.

Moltes gràcies!
Dolors i Carme

Com ja es habitual en aquestes alçades de l’any, el passat Dissabte 17 de Juny es va celebrar l’Assemblea General Anual de Clubs de la Federació Catalana.

En aquesta, a més d’altres aspectes, es va aprobar l’aplicació d’una sèrie de taxes econòmiques afegides en la tramitació de la llicència federativa per tots aquells Jugadors i Jugadores que canviïn de Club d’una temporada per l’altre sense aportar la corresponent Carta de Baixa del Club de Procedència.

Aquestes taxes estipulen diferents quanties segons la Categoria en la que competeixi. Sent les següents:

· Sènior, Júnior i Cadet: 100€
· Infantil i PreInfantil: 150€
· Mini i PreMini: 200€

Així mateix, i donat el cas que sigui un Jugador o Jugadora que estigui en el Programa de Detecció i Perfeccionament (PDP), als 200€ se li aplicarà un cost extra de 400€. Fent un total de 600€.

Repetim, aquests recàrrecs en la tramitació de la llicència federativa només s’aplicaran si el Jugador o Jugadora en qüestió no aporta la Carta de Baixa del Club de Procedència.

Per tant, serveixi aquest escrit per demanar-vos a TOTES LES FAMILIES DE NOVA INCORPORACIÓ AL CLUB que intenteu tramitar amb la màxima celeritat possible aquest document.

La Carta de Baixa us l’adjunto en aquesta mateixa nota. Només cal que us l’imprimiu i porteu al vostre Club d’Origen perque us la signin. Una vegada ho tingueu fet, podeu portar-ho a les Oficines del Club abans del 15 de Setembre.

Carta de la Baixa Esportiva

Moltes gràcies!
Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Tal i com vaig avançar la setmana passada, aquests són els diferents aspectes a tenir en compte de cara a les Revisions Mèdiques que seguirem passant el proper Dimarts 27, Dimecres 28 i Dijous 29 de Juny.

Veureu tota la Distribució Horaria en el document anomenat “Revisions Mèdiques C.B.Mollet 27, 28 i 29 Juny”. Allà podeu buscar als vostres fills/es en funció de l’equip on estiguin inicialment assignats. Recordeu que els equips ja apareixen amb la Nova Nomenclatura.

En aquesta setmana del 26 de Juny, els equips programats són:

Dimarts 27

· Júnior B Masculí
· Júnior A Masculí
· Sub-21 Masculí

Dimecres 28

· Mini C Masculí
· Infantil A Masculí
· Cadet B Masculí

Dijous 29

· Mini D Masculí
· Júnior Femení
· Tots aquells Jugadors/es que no han pogut passar-la el dia que inicialment tenien assignat. Inclou també les noves incorporacions (no hi haurà ordre establert).

Dit això, i al igual que la setmana anterior, ara explicaré tota la logística per parts i en forma de preguntes perquè així pogueu entendre-ho més fàcilment:

Quants tipus de revisions hi ha?

Hi ha dos tipus de revisions. La de «Tipus 1» que inclou a tots els Jugadors/es des de PreMini fins a la categoría Infantil (des del 2009 fins al 2004). I la de «Tipus 2» que han de passar-la aquells/es que la temporada següent ja competiran com a Cadets o categories superiors (des del 2003 en endavant).

On es passarà la revisió mèdica?

En el mateix Pavelló Plana Lledó habilitarem la Pista Exterior Mini per poder passar les respectives revisions mèdiques. Per facilitar la tasca, el Club comptarà amb la presència d’una Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages.

Quins facultatius duran a terme les revisions?

Tant Joan Vilaseca (Doctor del Club) com Maxi Pérez (Fisioterapeuta) seran les persones del C.B.Mollet encarregades de passar i certificar aquestes revisions. Així mateix, amb la Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages vindran professionals de la sanitat.

– De quines proves consisteix la revisió mèdica?

– La revisió de Tipus 1 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma
· Valoració Antropométrica
· Valoració Ortopédica
· Certificat Mèdic oficial

* No serà necessari dutxar-se després d’haver-la passat.

– La revisió de Tipus 2 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma
· Prova d’Esforç
· Valoració Antropométrica
· Valoració Ortopédica
· Certificat Mèdic oficial

* La Prova d’Esforç serà un test físic en la Pista Exterior Mini d’aproximadament 12-15 minuts. Aconsellem dutxar-se després o, com a mínim, portar-se una tovallola ja que es suarà.

Quins documents han de portar-se el dia de la revisió?

El dia que toqui passar la revisió mèdica, a més del DNI i/o Targeta Sanitària, cada jugador/a haurà de portar degudament emplenat i signat els documents que adjunto en aquest missatge.

Inscripció Soci: Aquest document NOMÉS l’hauran d’emplenar amb el Nom del pare, mare o tutor les FAMILIES NOVES del Club. Important, les dades han de ser del major d’edat.

Fitxa C.B.Mollet: Tothom haurà de portar-la completa i signada.

Sol·licitud de Llicència: Tothom haurà de portar-la completa i signada excepte l’apartat que posa “Entitat”, “Equip” i “Categoria”.

Certificat Mèdic nascuts fins al 2001: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascuts al 2001 o anys anteriors.

Certificat Mèdic nascuts a partir del 2002: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascut a partir del 2002 en endevant.

Qüestionari Doctor C.B.Mollet: Tothom haurà de portar-ho complet i signat.

Com es rep l’informe mèdic conforme s’ha passat la revisió?

Tots els jugadors/es i famílies rebran un informe confidencial amb els resultats de la revisió mèdica. Aquest informe inclou: Gràfica de pes, Gràfica de Creixement, FC Basal, FC Màxima, a més d’un mapa de l’estat físic i de salut del jugador/a durant els anys que ha jugat a bàsquet en el Club.

La forma de rebre el resultat de les revisions mèdiques serà a través de correu electrònic. Recordin que el compte d’e-mail del Doctor té com a nom «Futbol Salut».

Ho comento perquè en un futur no vagin a esborrar-ho creient que es tracta de qualsevol e-mail publicitari (mirin bústia brossa).

Què passa si durant la revisió el Doctor detecta qualsevol anomalia?

En cas que es detectés alguna alteració cardiológica que aconselli proves complementàries (com cicloergometría maximal o ecocardiograma doppler), el centre mèdic FutbolSalut es compromet a completar l’estudi sense que suposi cap cost afegit per al jugador/a i la família.

S’ha d’anar acompanyat per un adult el dia de la revisió?

Si. És recomanable que al moment de la revisió sempre hi hagi un adult per cada jugador/a.

Què passa si no volgués passar la revisió amb el metge del Club?

Tot jugador/a pel fet que vulgui jugar en el C.B.Mollet haurà d’haver passat la revisió mèdica. No solament per una qüestió de lògica imperativa, sinó perquè així ho obliga la pròpia Federació Catalana per atorgar la fitxa federativa.

Si per la raó que sigui el jugador/a i la seva família decideixen no passar la revisió mèdica amb el Doctor i Fisioterapeuta del

C.B.Mollet, aquest jugador/a no podrà començar la Temporada 2017-2018 sense abans haver presentat el Certificat Mèdic conforme se certifica que l’ha passat a un altre centre o mútua. A més d’acreditar que se li ha fet un electrocardiograma (nascuts al 2003 i més grans).

És molt important que aquesta revisió mèdica la passin en la major brevetat possible durant les properes setmanes ja que si no és aixì, no podrem procedir a tramitar la fitxa federativa.

Repeteixo, el nostre Doctor no autoritzarà a ningú començar la Temporada al Setembre fins a comprovar que té la revisió mèdica degudament passada.

Com s’abona la quantia de la revisió mèdica?

El preu per a la revisió de Tipus 1 és de 25€. Per la de Tipus 2 és de 37€. El canvi de preu és a causa de la Prova d’Esforç que han de fer els jugadors/es més grans.

Aquest import s’haurà de fer efectiu a l’oficina del Club durant el mes de Novembre. De totes maneres, us avisarem amb anterioritat perquè ho sapiguen unes setmanes abans de procedir al pagament.

Recordin que és molt important ser puntuals el dia que a cada jugador/a li toqui ja que així reduirem al màxim el temps d’espera. Si per la raó que fos no es poguessin presentar-se a temps i hora, és necessari que informeu a l’entrenador corresponent.

Així com si la passeu en un altre centre. D’aquesta manera tindrem constància de qui no l’hagi passat al club.

Si us plau, no oblideu portar impresos, complets i signats tots els documents anteriorment esmentats.

Desitjo que tot plegat estigui ben coordinat i podem ser puntuals amb el dia-horari que se’ns hagi assignat.

Moltes gràcies!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Documents

Revisions Mèdiques C.B.Mollet 27, 28 i 29 Juny.

Certificat Mèdic nascuts fins el 2001.

Certificat Medic nascuts a partir de 2002.

Sol·licitud de la llicència.

Qüestionari Doctor.

Fitxa CB Mollet.

Inscripció Soci.

El pròxim 19 de juny de 2017 a les 18:30 hores en 1a convocatòria i a les 19:00 hores en 2a convocatòria al Centre Municipal el Lledoner, se celebrarà l’Assemblea general de socis del CB Mollet.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acte de l’assemblea del 2016.
2. Aprovació, si s’escau dels comptes de la Temp. 2016/2017.
3. Aprovació, si s’escau del pressupost Temp. 2017/2018.
4. Valoració esportiva Temp. 2016/2017 i planificació Temp. 2017/2018.
5. Valoració final roba esportiva.
6. Torn obert de paraula.

Tal com hem anat comentant temps enrere, des del Club volem donar cabuda a iniciatives i noves activitats que ens aportin valor.

Per aquest motiu, i igual que la temporada anterior, tornarem a organitzar les «II Estades de Tecnificació i Convivència C.B.Mollet«.

Un stage de pretemporada on convidarem a tots els Jugadors i Jugadores del C.B.Mollet. Des dels Séniors fins a l’Escola de Bàsquet.

Com imaginareu, no només volem potenciar l’aspecte purament esportiu sinó que també és important incidir en la relació i lligams entre els mateixos Jugadors i Jugadores.

En aquesta edició ho organitzarem el Divendres 8, Dissabte 9 i Diumenge 10 de Setembre a la casa de colònies «La Conreria». A tan sols 10 Km. de Mollet i en un marc incomparable per celebrar una activitat com aquesta.

Pensem que seran unes dates ideals per agafar força i fer Club davant d’una temporada 2017-2018 que es preveu apassionant.

El preu serà de 92€ i el termini d’inscripció serà des del Dimarts 6 al Dijous 22 de Juny a les oficines del C.B.Mollet.

Enguany, i per fer més fàcil i dinàmica la gestió, per formalitzar la inscripció només caldrà que porteu a l’oficina el Full d’Inscripció. El cobrament ho farem l’1 de Juliol presentant rebut bancari (igual que fem amb les quotes).

– Important:

Pels equips que inscriguin 6 o més components, se’ls aplicarà un descompte. A l’igual que els casos que siguin dos o més germans. En ambdós casos el preu final serà de 83€.

Com veureu, us adjunto el document informatiu a més del Full d’Inscripció. Així mateix, la setmana del 4 de Setembre es durà a terme una reunió amb tots els pares i mares per informar-vos de totes les qüestions logístiques.

Des del Club us animem a engrescar-vos i fer que, entre tots, les II Estades siguin un èxit!

Fitxa d’inscripció

Document informatiu de les estades

Moltes gràcies!
Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Mica en mica arriba l’época estiuenca i, amb aquesta, la celebració del Campus. Per aquest motiu a continuació us adjunto el Dossier amb tota l’informació detallada respecte al Campus d’Estiu del C.B.Mollet (el dels matins).

A mode de resum, les principals dades són:

• DATES
– 1º Setmana: del Dilluns 26 al Divendres 30 de Juny – Inscripció Tancada
– 2º Setmana: del Dilluns 3 al Divendres 7 de Juliol – Inscripció Tancada
– 3º Setmana: del Dilluns 10 al Divendres 14 de Juliol – Inscripció Tancada
– 4º Setmana: del Dilluns 17 al Divendres 21 de Juliol – Inscripció Tancada
– 5º Setmana: del Dilluns 24 al Divendres 28 de Juliol – Inscripció Tancada

• PREUS

Els preus seran els mateixos de l’any passat:

– 48€ Setmanals en cas de ser Soci del Club
– 55€ Setmanals en cas de no ser Soci del Club

També és cert que aquests preus poden rebaixar-se en cas d’inscriure’s 3 o més setmanes o bé apuntar-se 2 o més germans.

• INSCRIPCIONS

L’obertura del plaç d’Inscripcions pels Socis del Club, en exclusiva, serà del Dimarts 2 al Divendres 12 de Maig.

I a partir del Dilluns 15 de Maig s’obrirà la inscripció general a totes les famílies que són de fora del Club.

• DOCUMENTACIÓ

El dia que vingueu a l’Oficina per formalitzar la matrícula, a més dels diners, cal que porteu imprés i signats els següents documents:

– Fitxa d’Inscripció
– Fitxa de Salut
– Drets d’Imatge
– Autorització Piscines Ca n’Arimon

Tots aquests documents els teniu adjunts en el dossier del campus.

• NOVETAT FORMALITZACIÓ INSCRIPCIÓ

Per tal de millorar el Servei d’Inscripcions i per atendre al màxim possible les sol•licituds que rebem cada any, enguany hem ampliat el nombre de places.

És per això que des del Club volem millorar el procés d’Inscripció perque no hi hagi aglomeracions de gent tant a l’oficina, passadís, escales i vestíbul del pavelló. Així doncs, com a novetat establirem un sistema de torns perquè cadascú tingui preestablert el dia que ha de venir a formalitzar l’inscripció.

Com es farà? A partir del Dimecres 26 d’Abril podreu passar per la Consergeria del pavelló a demanar tanda (igual que si fos un comerç).

Els Conserges tindran 25 paperetes corresponents a cada dia d’inscripció. És a dir, 25 que corresponen al 2 de Maig, unes altres 25 que corresponen al 3 de Maig… i així successivament fins esgotar les places.

D’aquesta manera no fareu grans cues com els anys anteriors sinò que prèviament ja tindreu establert el dia que us toca venir a formalitzar la inscripció. Penseu que cada dia d’inscripció només atendrem a les families del dia assignat i per ordre d’arribada.

Per les famílies que no són Socies del Club, passarà exactament el mateix. L’única diferència és que la seva tanda començarà a tenir validesa a partir del Dilluns 15 de Maig. Però repetim, també hauran de venir prèviament a buscar torn.

Si teniu qualsevol qüestió, no dubteu a preguntar i/o venir a l’oficina. Destigem que tot plegat sigui un èxit.

Moltes gràcies!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Tal i com vaig avançar la setmana passada, aquests són els diferents aspectes a tenir en compte de cara a les Revisions Mèdiques que seguirem passant el proper Dimecres 21 i Dijous 22 de Juny.

Veureu tota la distribució horària en el document que trobareu al final anomenat “Revisions Mèdiques C.B.Mollet 21 i 22 Juny”. Allà podeu buscar als vostres fills/es en funció de l’equip on estiguin inicialment assignats. Recordeu que els equips ja apareixen amb la Nova Nomenclatura.

Per aquells dies, els equips programats són:

· Dimecres 21

– Mini A Masculí
– Sénior B Masculí
– Sénior EBA Masculí

· Dijous 22

– Cadet A Femení
– Sub-21 Femení
– Sénior Femení

A mitjans de la setmana vinent us informaré dels equips que resten per passar-la. Aquests ho faran distribuits entre el Dimarts 27, Dimecres 28 i Dijous 29 de Juny.

De fet, una franja horària del Dijous 29 serà la que utilitzarem perque passin la Revisió Mèdica aquells Jugadors/es que per diferents raons no la van poder fer el dia que inicialment tenien assignat.

Dit això, i al igual que la setmana anterior, ara explicaré tota la logística per parts i en forma de preguntes perquè així pogueu entendre-ho més fàcilment:

Quants tipus de revisions hi ha?

Hi ha dos tipus de revisions. La de «Tipus 1» que inclou a tots els Jugadors/es des de PreMini fins a la categoría Infantil (des del 2009 fins al 2004). I la de «Tipus 2» que han de passar-la aquells/es que la temporada següent ja competiran com a Cadets o categories superiors (des del 2003 en endavant).

On es passarà la revisió mèdica?

En el mateix Pavelló Plana Lledó habilitarem la Pista Exterior Mini per poder passar les respectives revisions mèdiques. Per facilitar la tasca, el Club comptarà amb la presència d’una Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages.

Quins facultatius duran a terme les revisions?

Tant Joan Vilaseca (Doctor del Club) com Maxi Pérez (Fisioterapeuta) seran les persones del C.B.Mollet encarregades de passar i certificar aquestes revisions. Així mateix, amb la Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages vindran professionals de la sanitat.

De quines proves consisteix la revisió mèdica?

La revisió de Tipus 1 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma.
· Valoració Antropométrica.
· Valoració Ortopédica.
· Certificat Mèdic oficial.
* No serà necessari dutxar-se després d’haver-la passat.

La revisió de Tipus 2 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma.
· Prova d’Esforç.
· Valoració Antropométrica.
· Valoració Ortopédica.
· Certificat Mèdic oficial.

* La Prova d’Esforç serà un test físic en la Pista Exterior Mini d’aproximadament 12-15 minuts. Aconsellem dutxar-se després o, com a mínim, portar-se una tovallola ja que es suarà.

Quins documents han de portar-se el dia de la revisió?

El dia que toqui passar la revisió mèdica, a més del DNI i/o Targeta Sanitària, cada jugador/a haurà de portar degudament emplenat i signat els documents que adjunto en aquest missatge.

Inscripció Soci: Aquest document NOMÉS l’hauran d’emplenar amb el Nom del pare, mare o tutor les FAMILIES NOVES del Club. Important, les dades han de ser del major d’edat.

Fitxa C.B.Mollet: Tothom haurà de portar-la completa i signada.

Sol·licitud de Llicència: Tothom haurà de portar-la completa i signada excepte l’apartat que posa “Entitat”, “Equip” i “Categoria”.

Certificat Mèdic nascuts fins al 2001: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascuts al 2001 o anys anteriors.

Certificat Mèdic nascuts a partir del 2002: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascut a partir del 2002 en endevant.

Qüestionari Doctor C.B.Mollet: Tothom haurà de portar-ho complet i signat.

Com es rep l’informe mèdic conforma s’ha passat la revisió?

Tots els jugadors/es i famílies rebran un informe confidencial amb els resultats de la revisió mèdica. Aquest informe inclou: Gràfica de pes, Gràfica de Creixement, FC Basal, FC Màxima, a més d’un mapa de l’estat físic i de salut del jugador/a durant els anys que ha jugat a bàsquet en el Club.

La forma de rebre el resultat de les revisions mèdiques serà a través de correu electrònic. Recordin que el compte d’e-mail del Doctor té com a nom «Futbol Salut».

Ho comento perquè en un futur no vagin a esborrar-ho creient que es tracta de qualsevol e-mail publicitari (mirin bústia brossa).

Què passa si durant la revisió el Doctor detecta qualsevol anomalia?

En cas que es detectés alguna alteració cardiológica que aconselli proves complementàries (com cicloergometría maximal o ecocardiograma doppler), el centre mèdic FutbolSalut es compromet a completar l’estudi sense que suposi cap cost afegit per al jugador/a i la família.

S’ha d’anar acompanyat per un adult el dia de la revisió?

Si. És recomanable que al moment de la revisió sempre hi hagi un adult per cada jugador/a.

Què passa si no volgués passar la revisió amb el metge del Club?

Tot jugador/a pel fet que vulgui jugar en el C.B.Mollet haurà d’haver passat la revisió mèdica. No solament per una qüestió de lògica

imperativa, sinó perquè així ho obliga la pròpia Federació Catalana per atorgar la fitxa federativa.

Si per la raó que sigui el jugador/a i la seva família decideixen no passar la revisió mèdica amb el Doctor i Fisioterapeuta del

C.B.Mollet, aquest jugador/a no podrà començar la Temporada 2017-2018 sense abans haver presentat el Certificat Mèdic conforme se certifica que l’ha passat a un altre centre o mútua. A més d’acreditar que se li ha fet un electrocardiograma (nascuts al 2003 i més grans).

És molt important que aquesta revisió mèdica la passin en la major brevetat possible durant les properes setmanes ja que si no és aixì, no podrem procedir a tramitar la fitxa federativa.

Repeteixo, el nostre Doctor no autoritzarà a ningú començar la Temporada al Setembre fins a comprovar que té la revisió mèdica degudament passada.

Com s’abona la quantia de la revisió mèdica?

El preu per a la revisió de Tipus 1 és de 25€. Per la de Tipus 2 és de 37€. El canvi de preu és a causa de la Prova d’Esforç que han de fer els jugadors/es més grans.

Aquest import s’haurà de fer efectiu a l’oficina del Club durant el mes de Novembre. De totes maneres, us avisarem amb anterioritat perquè ho sapiguen unes setmanes abans de procedir al pagament.

Recordin que és molt important ser puntuals el dia que a cada jugador/a li toqui ja que així reduirem al màxim el temps d’espera. Si per la raó que fos no es poguessin presentar-se a temps i hora, és necessari que informeu a l’entrenador corresponent.

Així com si la passeu en un altre centre. D’aquesta manera tindrem constància de qui no l’hagi passat al club.

Si us plau, no oblideu portar impresos, complets i signats tots els documents anteriorment esmentats.

Desitjo que tot plegat estigui ben coordinat i podem ser puntuals amb el dia-horari que se’ns hagi assignat.

Moltes gràcies!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Documents

Certificat Mèdic nascuts fins el 2001.

Certificat Medic nascuts a partir de 2002.

Sol·licitud de la llicència.

Qüestionari Doctor.

Fitxa CB Mollet.

Revisions Mèdiques C.B.Mollet 21 i 22 Juny.

Inscripció Soci.

Bon dia,

Recordar-vos que el proper dissabte 17 de Juny organitzarem de forma conjunta una Trobada d’Escoles de Bàsquet a l’Ametlla del Vallès.

La informació completa és la següent:

· TROBADA DISSABTE 17 DE JUNY A L’AMETLLA DEL VALLÈS

GRUP GRANS

– Hora de Citació: 10:40 h. (amb les samarretes de l’Escola)
– Lloc: Pavelló Municipal de l’Ametlla del Vallès (C/La Mina s/n)

Partit 1: A les 11:00 h. vs. Cardedeu
Partit 2: A les 11:30 h vs. Ametlla

GRUP PETITS

– Hora de Citació: 11:10 h. (amb les samarretes de l’Escola)
– Lloc: Pavelló Municipal de l’Ametlla del Vallès (C/La Mina s/n)

Partit 1: A les 11:30 h. vs. La Roca
Partit 2: A les 12:00 h vs. Ametlla

Esperem i desitgem que sigui un èxit!

Moltes gràcies!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Bona día,

Tal com vaig avançar la setmana passada, aquests són els diferents aspectes a tenir en compte de cara a les Revisions Mèdiques que començarem a passar el proper Dilluns 12 i que acabaran el Dijous 22 de Juny. Tot i que possiblement haurem d’allargar-ho fins al Dijous 29.

Veureu tota la Distribució Horària en el document anomenat «Revisions Mèdiques C.B. Mollet Juny 2017». Allà podeu buscar als vostres fills/es en funció de l’equip on estiguin inicialment assignats. Recordeu que els equips ja apareixen amb la Nova Nomenclatura.

En aquest document només veureu la distribució del Dilluns 12, Dimarts 13, Dimecres 14, Dijous 15 i Divendres 16 perquè el Doctor ha de confirmar-me les dates del Dimecres 21 i Dijous 22 (i possiblement Dimecres 28 i Dijous 29). Durant la setmana vinent us confirmaré dates dels que la passareu la següent setmana.

En aquesta setmana del 12 de Juny, els equips programats són:

· Dilluns 12

– Infantil Masculí
– PreMini B Masculí
– PreInfantil Masculí

· Dimarts 13

– Mini B Femení
– Infantil Femení
– PreInfantil B Masculí

· Dimecres 14

– Mini B Masculí
– PreMini Femení
– Cadet A Masculí

· Dijous 15

– PreInfantil Femení
– PreMini A Masculí
– Cadet D Masculí

· Divendres 16

– Mini A Femení
– Cadet C Masculí
– Cadet Femení

Si us plau, això no té res a veure amb la confecció final de les plantilles, ja que hi ha Jugadors/es que encara poden canviar.

Dit això, ara explico tota la logística per parts i en forma de preguntes perquè així pugueu entendre-ho més fàcilment:

Quants tipus de revisions hi ha?

Hi ha dos tipus de revisions. La de «Tipus 1» que inclou a tots els Jugadors/es des de PreMini fins a la categoria Infantil (des del 2009 fins al 2004). I la de «Tipus 2» que han de passar-la aquells/es que la temporada següent ja competiran com a Cadets o categories superiors (des del 2003 en endavant).

On es passarà la revisió mèdica?

En el mateix Pavelló Plana Lledó habilitarem la Pista Exterior Mini per poder passar les respectives revisions mèdiques. Per facilitar la tasca, el Club comptarà amb la presència d’una Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages.

Quins facultatius duran a terme les revisions?

Tant Joan Vilaseca (Doctor del Club) com Maxi Pérez (Fisioterapeuta) seran les persones del C.B. Mollet encarregades de passar i certificar aquestes revisions. Així mateix, amb la Unitat Medicalitzada de Policlinic Bages vindran professionals de la sanitat.

De quines proves consisteix la revisió mèdica?

La revisió de Tipus 1 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma · Valoració Antropométrica · Valoració Ortopédica · Certificat Mèdic oficial

* No serà necessari dutxar-se després d’haver-la passat.

La revisió de Tipus 2 inclou:

· Valoració cardiorespiratòria amb electrocardiograma · Prova d’Esforç · Valoració Antropométrica · Valoració Ortopédica · Certificat Mèdic oficial

* La Prova d’Esforç serà un test físic en la Pista Exterior Mini d’aproximadament 12-15 minuts. Aconsellem dutxar-se després o, com a mínim, portar-se una tovallola, ja que se suarà.

Quins documents han de portar-se el dia de la revisió?

El dia que toqui passar la revisió mèdica, a més del DNI i/o Targeta Sanitària, cada jugador/a haurà de portar degudament emplenat i signat els documents que adjunto en aquest missatge.

Inscripció Soci: Aquest document NOMÉS l’hauran d’emplenar amb el Nom del pare, mare o tutor les FAMILIES NOVES del Club. Important, les dades han de ser del major d’edat.

Fitxa C.B. Mollet: Tothom haurà de portar-la completa i signada.

Sol·licitud de Llicència: Tothom haurà de portar-la completa i signada excepte l’apartat que posa «Entitat», «Equip» i «Categoria».

Certificat Mèdic nascuts fins al 2001: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascuts al 2001 o anys anteriors.

Certificat Mèdic nascuts a partir del 2002: Aquest document l’haureu d’emplenar els Jugadors/es que han nascut a partir del 2002 en endevant.

Qüestionari Doctor C.B.Mollet: Tothom haurà de portar-ho complet i signat.

Com es rep l’informe mèdic conforma s’ha passat la revisió?

Tots els jugadors/es i famílies rebran un informe confidencial amb els resultats de la revisió mèdica. Aquest informe inclou: Gràfica de pes, Gràfica de Creixement, FC Basal, FC Màxima, a més d’un mapa de l’estat físic i de salut del jugador/a durant els anys que ha jugat a bàsquet en el Club.

La forma de rebre el resultat de les revisions mèdiques serà a través de correu electrònic. Recordin que el compte d’e-mail del Doctor té com a nom «Futbol Salut».

Ho comento perquè en un futur no vagin a esborrar-ho creient que es tracta de qualsevol e-mail publicitari (mirin bústia brossa).

Què passa si durant la revisió el Doctor detecta qualsevol anomalia?

En cas que es detectés alguna alteració cardiológica que aconselli proves complementàries (com cicloergometría maximal o ecocardiograma doppler), el centre mèdic FutbolSalut es compromet a completar l’estudi sense que suposi cap cost afegit per al jugador/a i la família.

S’ha d’anar acompanyat per un adult el dia de la revisió?

Si. És recomanable que al moment de la revisió sempre hi hagi un adult per cada jugador/a.

Què passa si no volgués passar la revisió amb el metge del Club?

Tot jugador/a pel fet que vulgui jugar en el C.B.Mollet haurà d’haver passat la revisió mèdica. No solament per una qüestió de lògica imperativa, sinó perquè així ho obliga la pròpia Federació Catalana per atorgar la fitxa federativa.

Si per la raó que sigui el jugador/a i la seva família decideixen no passar la revisió mèdica amb el Doctor i Fisioterapeuta del C.B. Mollet, aquest jugador/a no podrà començar la Temporada 2017-2018 sense abans haver presentat el Certificat Mèdic conforme se certifica que l’ha passat a un altre centre o mútua. A més d’acreditar que se li ha fet un electrocardiograma (nascuts al 2003 i més grans).

És molt important que aquesta revisió mèdica la passin en la major brevetat possible durant les properes setmanes ja que si no és així, no podrem procedir a tramitar la fitxa federativa.

Repeteixo, el nostre Doctor no autoritzarà a ningú començar la Temporada al Setembre fins a comprovar que té la revisió mèdica degudament passada.

Com s’abona la quantia de la revisió mèdica?

El preu per a la revisió de Tipus 1 és de 25€. Per la de Tipus 2 és de 37€. El canvi de preu és a causa de la Prova d’Esforç que han de fer els jugadors/es més grans.

Aquest import s’haurà de fer efectiu a l’oficina del Club durant el mes de Novembre. De totes maneres, us avisarem amb anterioritat perquè ho sàpiguen unes setmanes abans de procedir al pagament.

Recordin que és molt important ser puntuals el dia que a cada jugador/a li toqui ja que així reduirem al màxim el temps d’espera. Si per la raó que fos no es poguessin presentar-se a temps i hora, és necessari que informeu a l’entrenador corresponent.

Així com si la passeu en un altre centre. D’aquesta manera tindrem constància de qui no l’hagi passat al club.

Així mateix, no oblidieu portar impresos, complets i signats tots els documents anteriorment esmentats.

Desitjo que tot plegat estigui ben coordinat i podem ser puntuals amb el dia-horari que se’ns hagi assignat.

Moltes gràcies!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet

Documents

Certificat Mèdic nascuts fins el 2001

Certificat Medic nascuts a partir de 2002

Sol·licitud de la llicència

Qüestionari Doctor

Fitxa CB Mollet

Revisions Mediques CB Mollet

Inscripció Soci

Recordeu que el proper Divendres 9 de Juny a les 17:30 h. al Pavelló Plana Lledó viurem una jornada molt especial per tots els jugadors i jugadores que actualment estan a l’Escola de Bàsquet C.B.Mollet – Fundació Aito García Reneses.

Farem un entrenament amb un format totalment diferent a l’habitual. Circuits d’habilitats, jocs i molt més en una tarda de convivència, on també convidarem a tots els nens i nenes del 2012, 2011, 2010 i 2009 de les respectives Escoles i Col·legis de Mollet del Vallès.

Us convidem a compartir aquesta informació amb totes aquelles families que creieu que poden estar interessades a participar i gaudir d’un dia en el que el bàsquet serà el nexe d’unió.

Amb l’esforç de tots, hem de fer que l’Escola de Bàsquet del C.B.Mollet sigui la referència del Vallès Oriental. Us esperem!!!

Mario Fernández
Gerent C.B.Mollet