Alberto López

Quan una persona es decideix a ser entrenador ha de tindre en compte que, durant la seva vida com a tal, ha de ser competent en una sèrie de matèries. Amb això, no vull dir que ha de ser expert en cada una de les matèries que comentaré a continuació, sinó que en la mesura del possible, ha de conèixer-les i intentar aplicar-les en el seu dia a dia com a entrenador.

Primerament, un entrenador ha de ser un PROFESSOR i ha de ser competent en matèria pedagògica; ha de dominar les estratègies conductuals, ser capaç de planificar períodes d’aprenentatge, controlar de manera eficaç els mètodes d’ensenyament, saber avaluar, corregir i proposar elements de millora i construir processos d’aprenentatge eficients.

Per altre banda, un entrenador ha de ser un EDUCADOR, és a dir, ha de ser competent socialment i en valors. Ha de respectar i fer-se respectar, entendre la responsabilitat que comporta ser entrenador, dominar les tècniques de dinàmiques de grup, respectar als arbitres i les normes del joc, ser capaç de formar persones a més de jugador, i ja per últim, ha de tenir el compromís ètic necessari per ser entrenador.

Un tècnic, ha de ser també un PSICÒLEG, i saber i conèixer la motivació dels nostres jugadors, ja que dintre d’un mateix equip, hi hauran moltes i molt diverses motivacions, ja què podrem trobar: jugadors amb interessos i experiències molt diferents, com també trobarem jugadors amb capacitats i habilitats molt desiguals entre els diferents membres de l’equip.

Un preparador, igual que en el casos anterior, hauria de ser ESPECIALISTA EN TÈCNICA I TÀCTICA; dominar els elements tècnics, conèixer el joc ofensiu i defensiu, ser capaç de fer progressar tant individualment al jugador com a l’equip i ja per últim, saber observar el joc i ser capaç de proposar millores constant en cada moment.

Un entrenador també ha de ser un bon LÍDER, i això es una tasca molt important i difícil que hem de desenvolupar cada dia. Només es pot exercir el lideratge de manera efectiva en un esport col•lectiu si aquest influeix en el meu comportament per fer-me més competitiu, per aquest motiu, hem de saber i aplicar un seguit d’aspectes que des de el meu punt de vista son els següents; modificar, educar, escoltar, delegar, inspirar, unir, recompensar…

Si volem ser bons líders d’un grup de rendiment, hem de ser bons GESTORS, per tal de ser capaços de convertir les paraules en accions per convèncer a través del discurs de la visió que tenim. Es per això, que tenim que ser competents en els aspectes següents; saber gestionar els recursos dels que disposem, dominar les relacions que es generen en un equip, tenir dots d’autoritat, lideratge i coherència, saber dirigir partits i competir dignament, prendre amb freqüència bones decisions i estar capacitat per treballar en equip en pro d’un objectiu col•lectiu.

Un entrenador, també hauria de ser un bon ALUMNE, ja que d’aquesta forma, estarà disposat a aprendre dels demés, serà actiu en la recerca de formació permanent, desenvoluparà la capacitat d’aprendre per descobriment, participarà en la investigació individual i grupal per la millora i ja per últim, ha de generar i estudiar d’innovació per tal que es millori el joc.

Ja per finalitzar, m’agradaria tan sols esmentar, altres cares que ha de tenir un bon entrenador. Des de el meu punt de vista, aquestes potser no són tan importants com les comentades anteriorment, però sí que s’hauria de tindre un mínim de coneixements per tal de ser el mes competent possible amb els diferents equips que ens hi toqui dirigir cada temporada, aquests són els de ; FISIOTERAPEUTA, PREPARADOR FÍSIC, DIPLOMÀTIC, DETECTIU I ACTOR.

Alberto López


Entrenador Pre-Mini A Masculí


Entrenador ajudant Sènior A Masculí